Eksamenskarakterer

Karaktersystemet benytter 13-skalaen, undtaget det eksterne projekt ved DTU 2010, som anvender 7-skalaen.

English version

Danmarks Ingeniørakademi 1979 - 1983

Ingeniørakademiet lå i Lundtofte (den nordlige del af Kongens Lyngby), som en del af Danmarks Tekniske Højskole, det der nu hedder Danmarks Tekniske Universitet. Studiet var normeret til 3 og 1/2 år (7 semestre), men jeg forlængede studiet med 1/2 år for at inkludere nogle ekstra valgfrie fag.


Obligatoriske kurser

 • Matematik 1 (6 point) - 10
 • Matematik 2 (6 point) - 10
 • Matematik 3 (6 point) - 11
 • Matematik 4 (6 point) - 7
 • Matematik 5 (6 point) - 10
 • Mekanisk fysik (6 point) - 6
 • Kredsløbsteori 1 (12 point) - 9
 • Kredsløbsteori 2 (12 point) - 11
 • Teknologi- og materiallære (6 point) - 7
 • Material- og styrkelære (6 point) - 9
 • Varme-, lyd- og lyslære (6 point) - 9
 • Anvendt elektricitetslære (6 point) - 8
 • Elfordelingsanlæg (6 point) - 11
 • Datalogi (6 point) - Bestået
 • Anvendt kredsløbsteknik (6 point) - 8
 • Teknisk mekanik og dynamiske systemer (6 point) - 9
 • Elektronik 1 (6 point) - 13
 • Elektronik 2 (6 point) - 13
 • Impulsteknik (6 point) - 13
 • Cifferteknik 1 (6 point) - 11
 • Material- og komponentlære (6 point) - 13
 • Finmekanik (6 point) - 11
 • Telekommunikation (6 point) - 9
 • Transformatorer, ensrettere og maskiner (6 point) - 6
 • Datamatik 1 (6 point) - 7
 • Reguleringsteknik 1 (6 point) - 10

Valgfrie kurser

 • Transducere (6 point) - 9
 • Laserterknik (6 point) - 9
 • Antenner og radiobølger (6 point) - 10
 • Sender- og modtagerteknik (6 point) - 7
 • Kvalitet og pålidelighed (6 point) - 11
 • Reguleringsteknik 2 (6 point) - 6
 • Cifferteknik 2 (6 point) - 9
 • Elektroakustik (6 point) - 9
 • Analoge apparater og systemer (6 point) - 10
 • Analoge kredsløbsblokke (6 point) - 13
 • Elektromedicin 1 (6 point) - 9
 • Elektromedicin 2 (6 point) - 7
 • Erhvervslivets organisation (4 point) - 9
 • Virksomhedsøkonomi (6 point) - Bestået

Øvelseskurser

 • Praktik- og øvelseskurser (86 point) - Bestået

Eksamensprojekt

 • Mikrocomputerteknik (20 point) - 11

Kommentarer

Pointtallet er et udtryk for kursets omfang. Denne kandidat har i alt opnået 356 point, hvilket er 46 point mere, end der er krævet i studieordningen.

Studieplanen gav mulighed for 7 fag per semester (typisk 6 points per fag) og var opdelt i tre kurser inden frokost (8-12) og øvelseskurser (typisk 3 points) om eftermiddagen (13-17) undtagen onsdag, hvor der kun var teoriundervisning. Det enkelte fag havde to skemaplaceringer idet ugen var delt op i 14 teoritimer og fire øvelseskurser. Den typiske belastning var 5 fag per semester, og fritimerne blev anvendt til at lave hjemmeopgaver eller slappe lidt af. Et enkelt år tog jeg dog alle 7 fag, og det var et meget hårdt år. Semesteret blev afsluttet med en 3-ugers periode hvor et praktikkursus blev gennemført, så den nominelle arbejdsbelastning for et semester var 6 fag og 4 øvelseskurser (ca. 48 point).


Københavns Universitet 1992 - 1994

Undervisningen under Åbent Universitet var fordelt mellem teoriundervisning på universitetet på Klerkegade i København (seks lørdage), og dertil hjemmestudier og øvelsesopgaver. Opgaverne blev lavet hjemme, indsendt til rettelse og kort efter returneret med lærerens kommentarer.

Grunduddannelse

 • Musikalsk analyse (1/4 årsværk) - 7
 • Musikhistorie 1 (1/4 årsværk) - Bestået
 • Harmonisering (1/8 årsværk) - Bestået
 • Satslære (1/8 årsværk) - 10

Undervisningen var fremragende og jeg gennemførte fire af ialt fem påbegyndte fag. Det uafsluttede studium var Brugsklaver, som var for kompakt til at jeg kunne klare det ved siden at mit professionelle virke, men jeg fik dog afløsning (bestået delprøve) i blandt andet bladsang. Faget Musikhistorie 1 er det første af to fag hvor jeg egentlig havde planlagt at tage 2'eren også. Jeg havde en aftale med læreren om at skrive opgave i "Orgler på Bachs tid". Det kan måske komme senere.

Fagene er alle kompetancegivende, men jeg har kun plukket i udbuddet af mulige fag fra Grunduddannelsen. For at opnå en Batchelor betegnelse skal man dels gennemføre grunduddannelsen, dels et 2-årigt overbygningsforløb, og hovedparten af fagene fra det musikvidenskablige universitet udbydes ikke under Åbent Universitet.


Danmarks Tekniske Universitet 2004 - 2006

Overbygningsuddannelsen, kaldet +2, danner normalt en fortsættelse af diplom- eller batcheloruddannelsen, i mit tilfælde er det en overbygning på min uddannelse som akademiingeniør, og giver betegnelse af civilingeniør. Uddannelsen består nominelt af fire semestre, hvoraf de første tre planlægges til teoretiske studier og det sidste til et eksamensprojekt.

13-ugers kurser

 • 01246 Partial Differential Equations (10 point) - 9
 • 02601 Numeriske algoritmer (5 point) - 8
 • 31200 Fundamentals of Acoustics (5 point) - 9
 • 31220 Electroacoustic Transducers (10 point) - 10
 • 31230 Acoustic Communication (10 point) - 10
 • 31236 Auditory Signal Processing (10 point) - 9
 • 31260 Advanced Acoustics (10 point) - 8
 • 31270 Sound & Vibration (10 point) - 10
 • 33251 Halvlederfysik (5 point) - 9

3-ugers kurser

 • 01257 Advanced Modelling (5 point) - 10
 • S31 -- Loudspeaker Crossover Networks (5 point) - 10
 • S31 -- Et blæseinstruments resonansfrekvenser (5 point) - 11

Eksamensprojekt

 • Loudspeaker Cabinet Diffraction (30 point) - 10

Ekstern opgave (2010)

 • Room acoustics (5 point) - 12

Studieplanen blev ændret i 2002 til at bestå af 10 faggrupper, med fem om formiddagen (8-12) og fem om eftermiddagen (13-17). Ellers er grundopdelingen bibeholdt, med en 13-ugers periode med typisk belastning på 5 ud af 10 mulige fag, herefter eksamen og en 3-ugers periode hvor et enkelt fag læses i hele perioden. Hvert fags lærergruppe bestemmer så hvad undervisningstiden skal bruges til. En gennemgående opdeling af en faggruppe inkluderer afsnit med teori, hvor det (oftest) matematiske fundament præsenteres, øvelser, fx i computersimulering, og grupperegning, hvor teorien afprøves på praktiske opgaver. Der skal opnås ialt 120 point for at gennemføre uddannelsen og heraf skal de 75 point være retningsgivende for at opnå en retningsbetegnelse (jeg har her opnået 95 point indenfor akustik) og mindst 10 point skal være indenfor matematik (jeg har her opnået 20 point).

Danmarks Tekniske Universitet 2010

Mit studie inkluderede ikke rumakustik på grund af den stramme tidsplan, så jeg besluttede at gennemføre det som selvstudium med hjælp fra Jonas Brunskog ved DTU. Uddannelsen blev betalt af mit daværende ansættelsessted (Data Respons) og bestod i læsning af to fremragende bøger og derefter en resummering i form af tre rapporter om den teoretiske side af efterklang, beregning af absorption i forskellige opstillinger og et studie af diffraktion.